Hoe werken we ?

De eerste levensjaren van een baby zijn heel belangrijk voor zijn/haar verdere ontwikkeling.

Het is belangrijk om kleine kinderen te laten opgroeien in een rustige omgeving die enerzijds uitdaagt tot ontdekken en anderzijds een veilige thuishaven betekent waar de kleintjes kunnen gerustgesteld worden.

Aan de hand van geselecteerd speelgoed stimuleren we onze baby’s en peuters om allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen: vormen en kleuren ontdekken, de tastzin ontwikkelen, omgaan met andere kinderen, enzoverder.

We leren de kleintjes ook creatief zijn: Verven, boetseren of taartjes bakken zijn activiteiten die bij de kabouters zeker aan bod komen.

Regelmaat is een zeer belangrijk punt voor een evenwichtige ontwikkeling. We eten samen op vaste tijdstippen, lassen rustpauzes in en tijd voor een verkwikkend dutje.

Opvolging van de kinderen gebeurt nauwgezet: Hun leefritme en gewoontes worden dan ook dagelijks meegedeeld aan de ouders aan de hand van een heen-en-weer schriftje.

Het is een eer om deze kleine kabouters, allen verschillend, te leren kennen en ze een stapje op weg te mogen helpen!

Via het menu aan de rechterkant kom je nog veel meer te weten over de dagelijkse werking bij De Kabouters.