Prijs

Wie op zoek is naar kinderopvang, komt algauw in een kluwen vane prijssystemen terecht. Op de website van Kind en Gezin vind je een handig overzicht.

De kabouters bepaalt zelf zijn opvangprijs.  Die bedraagt 32,5 euro per dag. In de dagprijs zitten alle maaltijden en luiers inbegrepen, je hoeft dus geen extra's bij te betalen.Per maand rekenen we echter slechts 20 opvangdagen aan. De meeste maanden tellen 21 tot zelfs 23 werkdagen. Die extra dagen worden niet aangerekend. Anderzijds blijft het maandelijkse forfait ook ongewijzigd wanneer je vakantie neemt of je kabouter ziek is.

Concreet betekent dit dat je voor een kind dat 5 dagen komt maandelijks 650 euro betaalt, dat 4 dagen komt maandelijks 520 euro betaalt en dat 3 dagen komt maandelijks 390 euro betaalt. De facturatie gebeurt maandelijks. Een gedeelte van de opvangprijs kan je  recupereren via de jaarlijkse belastingaangifte. Op die manier krijg je per opvangdag € 11,20 terugbetaald. Het fiscale attest waarmee je deze terugbetaling kan aanvragen kan je vanaf 1 juni afhalen.

Voor een vlotte gang van zaken vragen wij u elke maand om op het kalendertje, dat je telkens in het over-en-weer schriftje zal vinden, de dagen waarop uw kind aanwezig zal zijn te bevestigen.